Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4212:2019v:menu [2019-01-17]
abdullaa
tma4212:2019v:menu [2019-03-03] (nåværende versjon)
anne
Linje 4: Linje 4:
   * [[time_schedule|Timetable]]   * [[time_schedule|Timetable]]
   * [[Assignments|Exercises/​Old Exams]]   * [[Assignments|Exercises/​Old Exams]]
 +  * [[semesteroppgave_semester_project|Project]]
 +  * [[list_of_pdes|List of PDEs]]
 + 
2019-03-03, Anne Kværnø