Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4205:2017h:tempoplan [2017-11-08]
markug
tma4205:2017h:tempoplan [2017-11-08] (nåværende versjon)
markug
Linje 17: Linje 17:
 ^ Week 44 | Pseudoinverse \\ SVD and over-/​underdetermined systems \\ Numerical computation of eigenvalues \\ Schur decomposition \\ Basic QR algorithm | {{ :​tma4205:​2017h:​svd.pdf |Note on the singular value decomposition}} \\ TB 25, 28 - //copies of these chapters can be found on Blackboard.//​ | ^ Week 44 | Pseudoinverse \\ SVD and over-/​underdetermined systems \\ Numerical computation of eigenvalues \\ Schur decomposition \\ Basic QR algorithm | {{ :​tma4205:​2017h:​svd.pdf |Note on the singular value decomposition}} \\ TB 25, 28 - //copies of these chapters can be found on Blackboard.//​ |
 ^ Week 45 | Reduction of matrices to Hessenberg form \\ Power iteration \\ Inverse iteration \\ Rayleigh quotient iteration \\ QR algorithm with shifts | TB 25-29 - //copies of these chapters can be found on Blackboard.//​ | ^ Week 45 | Reduction of matrices to Hessenberg form \\ Power iteration \\ Inverse iteration \\ Rayleigh quotient iteration \\ QR algorithm with shifts | TB 25-29 - //copies of these chapters can be found on Blackboard.//​ |
-^ Week 46 | Inverse problems and Regularisation \\ Truncated SVD \\ Large eigenvalue problems | //The lecture on Tuesday will be held by Adrian Kirkeby// |+^ Week 46 | Inverse problems and Regularisation \\ Truncated SVD \\ Large eigenvalue problems | {{ :​tma4205:​2017h:​svd.pdf |Note on the singular value decomposition}} \\ //The lecture on Tuesday will be held by Adrian Kirkeby// |
 ^ Week 47 | Summary \\ Questions (and answers) | //On Tuesday I will provide an overview of the lecture. // \\ //Thursday is reserved for questions. // | ^ Week 47 | Summary \\ Questions (and answers) | //On Tuesday I will provide an overview of the lecture. // \\ //Thursday is reserved for questions. // |
  
2017-11-08, Markus Grasmair