Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4205:2017h:kursinfo [2017-09-12]
markug
tma4205:2017h:kursinfo [2017-10-30] (nåværende versjon)
markug
Linje 48: Linje 48:
   * J. W. Demmel: Applied Numerical Linear Algebra, SIAM, 1997. Available online at [[http://​dx.doi.org/​10.1137/​1.9781611971446|SIAM]].   * J. W. Demmel: Applied Numerical Linear Algebra, SIAM, 1997. Available online at [[http://​dx.doi.org/​10.1137/​1.9781611971446|SIAM]].
   * E. Rønquist: [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4205/​2015h/​notes/​Poisson2D_diag.pdf|Note on The Poisson problem in R2: diagonalization methods]]   * E. Rønquist: [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4205/​2015h/​notes/​Poisson2D_diag.pdf|Note on The Poisson problem in R2: diagonalization methods]]
-  * This [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4205/​2016h/​notes/​SVD.pdf|note on the singular value decomposition]].+  * This {{ :tma4205:​2017h:​svd.pdf |note on the singular value decomposition}}.
  
  
Linje 61: Linje 61:
   * G. Golub and C. Van Loan: Matrix Computations. 3rd ed. The Johns Hopkins University Press, 1996. (book or photocopy)   * G. Golub and C. Van Loan: Matrix Computations. 3rd ed. The Johns Hopkins University Press, 1996. (book or photocopy)
   * E. Rønquist: [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4205/​2015h/​notes/​Poisson2D_diag.pdf|Note on The Poisson problem in R2: diagonalization methods]]   * E. Rønquist: [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4205/​2015h/​notes/​Poisson2D_diag.pdf|Note on The Poisson problem in R2: diagonalization methods]]
-  * Lecture notes that are yet to be handed out.+  * The {{ :​tma4205:​2017h:​svd.pdf |note on the singular value decomposition}}.
   * Your own handwritten lecture notes.   * Your own handwritten lecture notes.
   * Rottmann, Matematisk formelsamling.   * Rottmann, Matematisk formelsamling.
  
  
2017-10-30, Markus Grasmair