Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4195 [2017-08-02]
perhov Fjernet rester av wiki-markup
tma4195 [2018-08-15] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4195:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen R. Jakobsen]]+  * [[tma4195:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4195:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen R. Jakobsen]]
   * [[tma4195:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen R. Jakobsen]]   * [[tma4195:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​erj|Espen R. Jakobsen]]
   * [[tma4195:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​elenac|Elena Celledoni]]   * [[tma4195:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​elenac|Elena Celledoni]]
2018-08-15, Hallvard Norheim Bø