Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4190:2019v:start [2019-02-14]
glenmw [Tabell]
tma4190:2019v:start [2019-02-21] (nåværende versjon)
glenmw [Lecture Plan]
Linje 41: Linje 41:
 |  7.2   | Transversality and homotopy ​      | GP 1.6      | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Exercise05.5.pdf|Set 6]]  | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Lecture12-hand.pdf|Notes 8]]                | |  7.2   | Transversality and homotopy ​      | GP 1.6      | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Exercise05.5.pdf|Set 6]]  | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Lecture12-hand.pdf|Notes 8]]                |
 |  8.1   | Sard's theorem, Morse functions ​  | GP 1.7      |                                                                          |                                                                                            | |  8.1   | Sard's theorem, Morse functions ​  | GP 1.7      |                                                                          |                                                                                            |
-|  8.2   | Sard's theorem, Morse functions ​  | GP 1.7      |                                                                                                                                                                     |+|  8.2   | Sard's theorem, Morse functions ​  | GP 1.7      | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Exercise06.pdf|Set 7]]    | [[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Lecture13-hand.pdf|Notes 9]]                ​|
 |  9.1   | Midterm ​                          ​| ​            ​| ​                                                                         |                                                                                            | |  9.1   | Midterm ​                          ​| ​            ​| ​                                                                         |                                                                                            |
 |  9.2   | Embeddings in Rn                  | GP 1.8      |                                                                          |                                                                                            | |  9.2   | Embeddings in Rn                  | GP 1.8      |                                                                          |                                                                                            |
Linje 61: Linje 61:
  
  
 +[[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Quiz01.pdf|Quiz 1]] 
 +[[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Quiz02.pdf|Quiz 2]] 
 +[[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Quiz03.pdf|Quiz 3]] 
 +[[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Quiz04v2.pdf|Quiz 4]] 
 +[[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Quiz05v2.pdf|Quiz 5]] 
 +[[http://​folk.ntnu.no/​glenmw/​IntroTopology2019/​Quiz06v2.pdf|Quiz 6]]
  
 ===== Reference Group ===== ===== Reference Group =====
2019-02-14, Glen Matthew Wilson