Pensum

Frå boka til John M. Lee (2013):

Kap.1 : Smooth mMnifolds

Kap.2 : Smooth Maps. I avsnittet "Partition of Unity" legg vi ikkje vekt på bevisa for setningane.

Kap.3 : Tangent Vectors. Avsnittet "Categories and Functors" er ikkje med.

Kap.4 : Submersions, Immersions, and Embeddings. Avsnittet "Smooth Covering Maps" er ikkje med.

Kap.5 : Submanifolds. Fram til Prop. 5.35 side 116.

Kap.6 : Sard's Theorem. Til side 136 (The Whitney Approximation Theorem.).Forstå Sards theorem og Whitneys imbeddingsteorem. Bevisa legg vi ikkje vekt på.

Kap. 8 : Vector Fields. Side 174-188 (fram til Prop.8.30)

Kap. 9 : Integral Curves and Flows. Side 205-217 (til Flowouts)

Kap. 10 : Vector Bundles. Side 249-257 (fram til Lemma 10.12)

Kap. 11 : The Cotangent Bundle. Side 272-294.

Kap. 13 : Riemannian Metric.Side 327-335 (fram til Prop. 13.19)

2014-03-29, Eldar Straume