Øvingar/Exercises

Siste gong er torsdag 10 april!

Øving 1 (15 januar) Lee, kap.1: Exercise 1.1, 1.6, 1.7; Lee, Appendix: A2, A3, A15, A17 (så mange du kan)

Øving 2 (23 januar) Sjå side 29-31; Problems: 1-1,1-8, 1-9. Løysingar her.

Øving 3 (30 januar) Oppgåve 1: Lee, side 30, Oppg.1-7 (atlas for sfæren med to kart),Løysing her. Oppgåve 2: Eksamen 2010, 2 Juni, nr. 1.

Øving 4 (mandag 10 februar) Lee side 48: studer oppgåvene 2-3, 2-6, 2-7, 2-8

Øving 5 (mandag 17 februar) Lee side 48-49: Repeter oppgåvene 2-7, 2-8. Nye oppgåver er 2-9 og 2-10.

Øving 6 (mandag 24 februar) Lee side 65, Ex. 3.17; Lee 3-1, 3-4, 3-6

Øving 7 (torsdag 6 mars, 14.15-15) Lee 4-2, 4-5, 4-6, 4-8, sjå side 96. Løysingarher

Øving 8 (torsdag 13 mars, 14.15-15) Lee 5-1, 5-7, 5-10. Rom R 57. Løysingarher

Øving 9 (torsdag 20 mars, 14.15-15, rom R 80) Lee 5-4 og 5-11, og Eksamen 2011, nr. 1 og 2. Løysingarher

Øving 10 (torsdag 27 mars, 14.15 -15, rom R 80) Lee 8-10, 8-11. Ekstra: Eksamen 2009 , nr. 4. Løysingar her

Øving 11 (torsdag 3 april, 14.15-15, rom R 80) Lee 8-16, 8-19, 8-20. Her må du finne ut kva som er definisjonen av Lie-algebra og underalgebra av slike (sjå Prop. 8.28, (a), (b),©).Løysingar her

øving 12 (torsdag 10 april, 14.15-15, rom R 80) Lee 9-4, 9-18, 13-5,13-21. Sjå også på 13-6,7,8.Løysingar (uformell og uredigert kladd!)her

2014-05-26, Eldar Straume