TMA4190 Manifolds spring 2013

Opplysningar og ny informasjon

Desember 2013 NB! Våren 2014 vil vi bruke læreboka til John M. Lee: Introduction to smooth manifolds.Websida er enno ikkje ferdig.
4 juni Ein spesiell takk til dere som viste interesse og deltok i undervisninga. Ha ein hyggeleg sommar, og lykke til vidare i neste semester.8-)
4 juni Eksamen og løysingsforslag med diverse forklaringar er lagt ut under Informasjon/Eksamen. Hvis du finn feil, så gi tilbakemelding til forelesar.
2 mai Siste forelesning/øving for kurset er fredag 3 mai kl. 9.15. Møt først opp i 12 etg.
26 april Siste veke, oppgåve gjennomgåing som før. Kven har den røde boka med oppgåver ?
22 april Oppgåver er lagt ut, sjå Øvingar, til bruk på tirsdag og fredag. Fleire oppgåver kjem i tillegg seinare, til gjennomgåing denne veke og neste veke.
16 april Det er lagt ut notat om Riemannsk geometri, sjå Pensum sida. Dette gjer også Lee overflødig, og inneheld ein god del repetisjonsstoff, og eksempel på koordinattransformasjonar og induserte transformasjonar på vektorfelt og 1-former.
3. april Vi har reservert rom 734, fredag 14.15-16, frå og med 5 april.Då flyttar vi forelesn. tida torsdag 14.15-16 til fredag (eventuelt med visse unntak) for resten av semestret.
21. mars Pensum er no spesifisert. Etter påske møter vi torsdag 4. april som vanleg. Då gjennomgår vi m.a. "Riemannsk metrikk" frå Lee (sjå pensumlista).
16. mars Vi gjer os ferdige med kap.8 (dvs. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4). Så vi vil også begynne på kap.9, som er siste kapittel.
10. mars Vi startar opp med kap. 8: Integrability. Det er snakk om integrasjon av dynamiske system (vektorfelt) på ein mangfoldighet.
4. mars Øvingstimen 16.15-17 blir i morgon tirsdag 5 mars i rom 922 i SBII

Deretter kan vi ha rom 734 resten av semestret.

2. mars Vi gjennomgår det grunnleggande om vektorbuntar, spesielt tangentbunten. I komande veke skal vi sjå meir på kap.6. Vi skal også ta med grunnleggande konstruksjonar med vektorbuntar som beskrive i kap.7, men berre visse delar av dette kapittel blir teke med i pensum.
21. febr. Forelesninga idag torsdag 21.2 var avlyst. I neste veke fullfører vi resten av kap.5 (5.5-5-7), og så vil vi begynne med vektorbunt teori (kap. 6 og 7). Vi tek med ein passande del av dette stoffet i pensum.
14. febr. Vi har no gjennomgått det mest sentrale i kap. 4 i Dundas, om derivasjon av glatte funskjonar, tangentvektorar, tangentrom og indusert lineæravbildning mellom tangentrom. Vidare dualrom konstruksjonen,som gir oss kotangent-vektorar og kotangent-rom. Vi er no igang med kap.5, om regulære verdiar, regulære punkt, og konsekvensar av desse nyttige begrepa.
31. jan øvingstimen er flytta til tirsdag 16.15-17, Realfagsbygg rom B1-122.
31. jan I veke 6 avsluttar vi kap. 3 og startar med kap. 4 i Dundas.
27. Jan This week we continue with Chap.3, about smooth manifolds, smooth maps, submanifolds.
16. januar Sidan kurset bygger på grunnleggande kjennskap til generell topologi, foreslår eg at studenten går gjennom kap. 10 i Dundas (eller i ei anna bok om generell topologi). Finn først og fremst ut om : topologisk rom, kva er ein topologi, basis for topologien, opne eller lukka mengder, kontinuerlege funksjonar, homeomorfi,underroms-topologi, definisjon av kompakt rom og av samanhengande rom. Oppgåver til første øving, tirsdag 22 jan, vil bli lagt ut under, sjå Oving i menyen.
8. januar Godt nyttår og velkomen til nytt semester! Vi startar opp måndag 14. januar.
2013-12-19, Eldar Straume