Pensum

Pensum er (grovt sett) kap. 3 - kap. 9 i Dundas. Meir detaljert er det :

kap. 3 : alt er pensum
kap. 4 : alt er pensum. Alternativt (og meir klassisk), les Kap.3 i boka til Lee. 
kap. 5 : alt er pensum
kap. 6 : alt er pensum. Men 6.4 (pre-vektorbunt) og 6.6.6 kan droppast.
kap. 7 : 7.1 - 7.6. I 7.4 ta med konstruksjon av (Whitney) sum, kvotient og dualbunt. 
kap. 8 : 8.1 - 8.4
kap. 9 : alt unntatt: 9.2.7, 9.3(Riemannsk metrikk) erstattast med Lee, side 273-285, utan bevis.
 I 9.5 skal begrepa forståast, resultata brukast, men bevisa er ikkje pensum. 

I staden for Lee kan ein også ta ein titt på følgande notat

riemgeomnote.pdf om det mest grunnleggande i Riemannsk geometri, som passar i dette kurset.

2013-04-16, Eldar Straume