Pensum

  • B. Dundas : Differential Topology:
  • Kap.3, 4, 5, 6, 7
  • Kap.8: 8.5 og 8.6
  • kap.9: 9.1- 9.5 (inkludert Ehresmann's fibrasjonsteorem, men utan bevis)
  • kap.10 : grunnleggande generell topologi
  • kap.11: Nokre fakta frå analyse
  • Dessutan er Øvingar (Exercises og Extra Exercises) ein del av pensum

Kap. 8.5 og 8.6 (Riemannsk metrikk og normalbunt):Dette kan ein legge opp enklare, slik det blir behandla på forelesningane,med eit minimum av vektorbunt teori.Sjå for eks. i boka til Lee (oppført under Faginformasjon)

2010-04-21, Eldar Straume