Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4185 [2017-03-27]
hallvabo httpa => https
tma4185 [2019-01-03] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
- +  ​* [[tma4185:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
-  ​* [[tma4185:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]+
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4185:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]
   * [[tma4185:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]   * [[tma4185:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kristiag|Kristian Gjøsteen]]
   * [[tma4185:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[tma4185:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
2019-01-03, Hallvard Norheim Bø