Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4183 [2019-01-07]
hallvabo Våren 2019
tma4183 [2020-01-03] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4183:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]+  * [[tma4183:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4183:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]
   * [[tma4183:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]   * [[tma4183:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]
   * [[tma4183:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]   * [[tma4183:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]
   * [[tma4183:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]   * [[tma4183:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
2019-01-07, Hallvard Norheim Bø