Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4180 [2018-12-04]
hallvabo Våren 2019
tma4180 [2020-01-03] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4180:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]+  * [[tma4180:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​bogfjell|Geir Bogfjellmo]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4180:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]
   * [[tma4180:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]   * [[tma4180:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​antone|Anton Evgrafov]]
   * [[tma4180:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]   * [[tma4180:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]
2018-12-04, Hallvard Norheim Bø