Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4170 [2018-12-04]
hallvabo Våren 2019
tma4170 [2020-01-03] (nåværende versjon)
hallvabo L with stroke
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4170:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​xuwa|Xu Wang]]+  * [[tma4170:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​miloszk|Miłosz Krupski]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4170:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​xuwa|Xu Wang]]
   * [[tma4170:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]   * [[tma4170:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
   * [[tma4170:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * [[tma4170:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
2018-12-04, Hallvard Norheim Bø