Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4170 [2017-05-10]
hallvabo Død lenke.
tma4170 [2018-01-02] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4170:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]+  * [[tma4170:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4170:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
   * [[tma4170:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]   * [[tma4170:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]
   * [[tma4170:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]   * [[tma4170:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]
2018-01-02, Hallvard Norheim Bø