Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4170 [2018-01-02]
hallvabo Våren 2018
tma4170 [2018-12-04]
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4170:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]+  * [[tma4170:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​xuwa|Xu Wang]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4170:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
   * [[tma4170:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]   * [[tma4170:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
   * [[tma4170:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]   * [[tma4170:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]
2018-12-04, Hallvard Norheim Bø