Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
tma4170 [2017-05-10]
hallvabo Død lenke.
tma4170 [2018-01-02]
hallvabo Våren 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4170:2017v:​|Vårsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]+  * [[tma4170:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​seip|Kristian Seip]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4170:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​holden|Helge Holden]]
   * [[tma4170:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]   * [[tma4170:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]
   * [[tma4170:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]   * [[tma4170:​2015v:​|Vårsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​lqvist|Peter Lindqvist]]
2018-12-04, Hallvard Norheim Bø