TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer - våren 2015

Beskjeder

4.12 Første forelesning er torsdag 8. januar, 10.15 - 12.00 i auditorium F6.
24.02 Ingen forelesning mandag 9 mars.
11.03 Deler av øving 9 havnet litt foran forelesningene i pensum, og oppgavene fra kapittel 10 + pdf-oppgavene i øving 9 utsettes derfor til neste uke.
19.03 Ingen forelesninger 23/3 og 26/3 på grunn av ekskursjon.Neste forelesning blir 9/4.
11.05 Spørretime på mitt kontor fredag 22 mai kl 14-15 på mitt kontor. Ellers i uken henviser jeg til øv lærer Arnesen.
12.05 Spørretimer onsdag 20 mai og torsdag 21 mai kl 13-14 på øvingslærerens kontor. Hvis tidspunktene ikke passer send en e-post.

Forelesningstidspunkt

 • Mandag 08.15 - 10.00 i auditorium EL1.
 • Torsdag 10.15 - 12.00 i auditorium F6.

Øvingsveiledning

 • Tirsdag 16.15 - 17.00 i auditorium R3.

Øvinger

 • Fjernet

Faglærer

 • Nils A. Baas
 • Rom 1256, Sentralbygg 2
 • E-post: baas [at] math [dot] ntnu [dot] no (vennligst merk alle e-poster med tittel TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer)
 • Telefon: 73 59 35 19

Øvingslærer

Foreløpig pensum

Pensum hentes hovedsaklig ut av Jordan & Smith, Nonlinear Ordinary Differential Equations, 4. utgave, med henvisning til følgende kapitler:

 • Kapittel 1
 • Kapittel 2
 • Kapittel 3 (ikke 3.3 og 3.5)
 • Kapittel 8
 • Kapittel 10
 • Kapittel 11
 • Kapittel 12.1-12.4
 • Kapittel 13.1-13.2
 • Appendiks A

Notat av H. Hanche-Olsen: Fraktaler og kaos

I tillegg regnes alle øvinger med løsningsforslag som pensum.

Støttelitteratur

Alternative presentasjoner av lignende stoff som i Jordan-Smith:

 • R. Devaney, M. W. Hirsch & S. Smale, Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos. Second Edition, Academic Press 2003.
 • L. Perko, Differential equations and dynamical systems. Third Edition, Springer Verlag 2001. (Aktuelle kapitler er: 1, 2, 3.)
 • V. I. Arnold, Ordinary differential equations. Springer Verlag 1992.

Fordypningslitteratur: Rettet mot de som ønsker å gå lengre og dypere:

 • V. I. Arnold, Geometric methods in the theory of ordinary differential equations. Second Edition, Springer Verlag 1996.
 • J. Guckenheimer & P. Holmes, Nonlinear oscillations, dynamical systems and bifurcations of vector fields. Springer Verlag 1983.

Noen aktuelle referanser om fraktaler er: (Inkludert referanser i disse)

 • M. Barnsley, Fractals everywhere. Academic Press 1988.
 • R. L. Devaney, An introduction to chaotic dynamical systems. Benjamin 1986.
 • G. A. Edgar, Measure, topology and fractal geometry. Springer Verlag 1990.
 • K. J. Falconer, The geometry of fractal sets. Cambridge University Press 1985.
 • K. J. Falconer, Fractal geometry. J. Wiley 1990.
 • J. Feder, Fractals. Plenum Press 1988.
 • B. Mandelbrot, The fractal geometry of nature. W. H. Freeman 1983.
 • H. O. Peitgen & P. H. Richter, The beauty of fractals. Springer Verlag 1986.
 • H. O. Peitgen & D. Saupe, The science of fractal images. Springer Verlag 1988.

Gamle eksamensoppgaver

Gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag/fasit finnes i tabellen under.
Brukernavn: tma4165
Passord: smale

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag / fasit
Våren 2002 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2003 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2004 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2005 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2006 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2007 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2008 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2009 (pdf,no)(pdf,no)
Våren 2010 (pdf,no)(pdf,no)
Våren 2011 (pdf,no)(pdf,no)
Våren 2012 (pdf,no)(pdf,eng)
Våren 2013 (pdf,eng)(pdf,eng)
Våren 2014 (pdf,no)

Eksamensinformasjon

 • Eksamensdato: 26. mai 2015, 09.00 - 13.00.
 • Hjelpemiddelkode: D
2016-01-08, Katrin Grunert