TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer - våren 2014

Beskjeder

19.05 Jeg vil gjerne takke for et hyggelig semester. Dere er en flott gjeng unge mennesker, og jeg ønsker dere lykke til med eksamen og videre studier. Til høsten skal jeg forelese MA3402 Analyse på Mangfoldigheter, hvor grad, curl, og div blir satt i en større sammenheng. Jeg håper å se endel av dere der.
30.04 Det vil være treffetider mandag 19.05 (Nils, rom 1256) og onsdag 21.05 (Truls, rom 1254), begge kl. 13-15.
2.4 I morgen blir det gjennomgang av eksamensoppgaver i første time, deretter samles vi til en kopp kaffe i lunsjrommet i 13. etg i Sentralbygg 2. I neste uke blir det gjennomgang av oppgaver (fra eksamener og øvinger) med Truls. Beskjed om treffetider før eksamen vil bli gitt i begynnelsen av mai.
31.3 Oversikt over endelig pensum, og gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag/fasit kan nå finnes på denne siden.
24.2 Starter på kap. 8 i morgen, deretter litt om fraktaler(se noter utlagt) og så til kap. 10.
7.2 LF for øving 1 og 2 lagt ut, brukernavn og passord er henholdsvis "tma4165" og…
4.12 Første forelesning er tirsdag 7. januar, 08.15 - 10.00 i auditorium F6.

Forelesningstidspunkt

 • Tirsdag 08.15 - 10.00 i auditorium F6.
 • Torsdag 10.15 - 12.00 i auditorium R10.

Øvingsveiledning

 • Torsdag 16.15 - 17.00 i auditorium R10.

Øvinger

 • Fjernet

Faglærer

 • Nils A. Baas
 • Rom 1256, Sentralbygg 2
 • E-post: baas [at] math [dot] ntnu [dot] no (vennligst merk alle e-poster med tittel TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer)
 • Telefon: 73 59 35 19

Øvingslærer

Endelig Pensum

Pensum hentes hovedsaklig ut av Jordan & Smith, Nonlinear Ordinary Differential Equations, 4. utgave, med henvisning til følgende kapitler:

 • Kapittel 1
 • Kapittel 2
 • Kapittel 3 (ikke 3.3 og 3.5)
 • Kapittel 8
 • Kapittel 10
 • Kapittel 11
 • Kapittel 12.1-12.4
 • Kapittel 13.1-13.2
 • Appendiks A

Notat av H. Hanche-Olsen: Fraktaler og kaos

I tillegg regnes alle øvinger med løsningsforslag som pensum.

Støttelitteratur

Alternative presentasjoner av lignende stoff som i Jordan-Smith:

 • R. Devaney, M. W. Hirsch & S. Smale, Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos. Second Edition, Academic Press 2003.
 • L. Perko, Differential equations and dynamical systems. Third Edition, Springer Verlag 2001. (Aktuelle kapitler er: 1, 2, 3.)
 • V. I. Arnold, Ordinary differential equations. Springer Verlag 1992.

Fordypningslitteratur: Rettet mot de som ønsker å gå lengre og dypere:

 • V. I. Arnold, Geometric methods in the theory of ordinary differential equations. Second Edition, Springer Verlag 1996.
 • J. Guckenheimer & P. Holmes, Nonlinear oscillations, dynamical systems and bifurcations of vector fields. Springer Verlag 1983.

Noen aktuelle referanser om fraktaler er: (Inkludert referanser i disse)

 • M. Barnsley, Fractals everywhere. Academic Press 1988.
 • R. L. Devaney, An introduction to chaotic dynamical systems. Benjamin 1986.
 • G. A. Edgar, Measure, topology and fractal geometry. Springer Verlag 1990.
 • K. J. Falconer, The geometry of fractal sets. Cambridge University Press 1985.
 • K. J. Falconer, Fractal geometry. J. Wiley 1990.
 • J. Feder, Fractals. Plenum Press 1988.
 • B. Mandelbrot, The fractal geometry of nature. W. H. Freeman 1983.
 • H. O. Peitgen & P. H. Richter, The beauty of fractals. Springer Verlag 1986.
 • H. O. Peitgen & D. Saupe, The science of fractal images. Springer Verlag 1988.

Gamle eksamensoppgaver

Gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag/fasit finnes i tabellen under.

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag / fasit
Våren 2002 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2003 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2004 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2005 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2006 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2007 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2008 (pdf,no) (pdf,no)
Våren 2009 (pdf,no)(pdf,no)
Våren 2010 (pdf,no)(pdf,no)
Våren 2011 (pdf,no)(pdf,no)
Våren 2012 (pdf,no)(pdf,eng)
Våren 2013 (pdf,eng)(pdf,eng)

Eksamensinformasjon

 • Eksamensdato: 23. mai 2014, 09.00 - 13.00.
 • Hjelpemiddelkode: D
2016-01-08, Katrin Grunert