Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4150 [2017-12-11]
hallvabo Våren 2018
tma4150 [2018-11-28] (nåværende versjon)
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4150:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torkilut|Torkil Utvik Stai]]+  * [[tma4150:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johahaug|Johanne Haugland]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4150:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torkilut|Torkil Utvik Stai]]
   * [[tma4150:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[tma4150:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[tma4150:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[tma4150:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
2018-11-28, Hallvard Norheim Bø