Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
tma4150 [2018-11-28]
hallvabo Våren 2019
tma4150 [2019-12-03]
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4150:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johahaug|Johanne Haugland]]+  * [[tma4150:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torkilut|Torkil Utvik Stai]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4150:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johahaug|Johanne Haugland]]
   * [[tma4150:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torkilut|Torkil Utvik Stai]]   * [[tma4150:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torkilut|Torkil Utvik Stai]]
   * [[tma4150:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[tma4150:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
2020-01-03, Hallvard Norheim Bø