Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
tma4150 [2017-12-11]
hallvabo Våren 2018
tma4150 [2018-11-28]
hallvabo Våren 2019
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4150:2018v:​|Vårsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torkilut|Torkil Utvik Stai]]+  * [[tma4150:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johahaug|Johanne Haugland]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4150:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​torkilut|Torkil Utvik Stai]]
   * [[tma4150:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[tma4150:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
   * [[tma4150:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]   * [[tma4150:​2016v:​|Vårsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​sverresm|Sverre O. Smalø]]
2020-01-03, Hallvard Norheim Bø