TMA4150 Algebra (vår 2023)

Eksamen

Her er eksamenssettet fra 3. juni, og her er et løsningsforslag.

Her eksamenssettet fra konten den 18. august, og her er et løsningsforslag.

Pedagogisk opplegg

Studentaktiv læring vil være det grunnleggende prinsippet i kurset. Vi planlegger at noe av fagstoffet i kurset dekkes gjennom videoer som dere ser før forelesningene, og at forelesningene i større grad brukes til diskusjon av teori og eksempler både i plenum og i smågrupper. Studentaktiv læring betyr også at dere studenter kan/vil påvirke hvordan undervisningen blir gjennom diskusjoner og spørreundersøkelser underveis.

Første forelesning

Første forelesning i TMA4150 Algebra våren 2023 blir mandag 9. januar 12:15-14:00 i 326 Hovedbygningen.

Se videoen for første forelesning før dere kommer til den. Den finner dere under Videoer, notater og oppgaver snart. Her blir også alle video-forelesninger, notater og oppgaver lagt ut etterhvert.

Lærebok

Akademika har tatt inn 7. utgave av læreboken, og vi anbefaler derfor at du kjøper/bruker denne utgaven.

Forelesere

Øyvind Solberg (hovedforeleser)
Rom 854, SBII
oyvind.solberg[at]ntnu.no

Jacob Fjeld Grevstad
Rom 829, SBII
jacob.f.grevstad[at]ntnu.no

Interaktive forelesninger

Tid Rom
Mandag 12.15-14.00326 Hovedbygningen
Onsdag 12.15-13.00R2
Torsdag 10.15-11.00VE24

Øvingstimer

Tid Rom
Onsdag 13.15–14.00 R2
Torsdag 11.15-12.00 VE24

Fagforum

I dette kurset planlegger vi et Discourse-forum. Her kan dere stille spørsmål om ting dere lurer på i algebra, enten det er oppgaver på øvingene, gamle eksamensoppgaver, praktiske ting eller noe helt annet. Dere kan også svare på spørsmål fra andre studenter, og diskutere oppgavene om dere vil. Det er mulig å stille spørsmål anonymt, dersom det er ønskelig.

Link til fagforumet finnes her.

Gamle meldinger

2023-09-01, Øyvind Solberg