Øvinger

Øvingstimer

Fra og med onsdag 3. februar (uke 5) vil øvingstimene holdes fysisk, i tillegg til digitalt. Øvingstimene holdes kl. 14:15-16:00 hver onsdag i rom EL2. Dersom du ønsker å delta digitalt finner du zoom-linken her.

Dersomd du møter opp fysisk i øvingstimen, husk å bruke NTNU Check-In for å registrere oppmøtet.

Øvingner

Øvingsoppgavene skal ikke leveres inn, men inngår i pensum. Det anbefales derfor sterkt å arbeide grundig med øvingsoppgavene, samt møte opp i øvingstimene for å diskutere oppgavene og annet fagstoff.

Merk at det ikke er fullstendig samsvar mellom hvilke oppgaver som er i øvingene og hva som er i løsningsforslagene. I noen av tilfellene er det inkludert løsninger for oppgaver som ikke er med i øvingene. Disse stammer fra løsningsforslagene fra tidligere år og er ikke blitt fjernet siden de kan være nyttig med tanke på eksamensforberedelser.

Det vil ikke bli gitt fullstendige løsningsforslag, men i stedet løsninger til utvalgte oppgaver. Det vil kunne bli gjort endringer i øvinger og løsningsforslag i løpet av semesteret. Ta kontakt med øvingslærer dersom du oppdager feil i løsningsforslag eller lignende.

Hvis du har spørsmål eller ønsker angående øvingene, ta kontakt med øvingslærer.

2021-04-21, Didrik Fosse