Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4150:2019v:ovinger [2019-01-22]
erleborv
tma4150:2019v:ovinger [2019-01-22] (nåværende versjon)
erleborv
Linje 5: Linje 5:
 Merk at det ikke er fullstendig samsvar mellom hvilke oppgaver som er i øvingene og hva som er i løsningsforslagene. ​ I noen av tilfellene er det inkludert løsninger for oppgaver som ikke er med i øvingene. Disse stammer fra løsningsforslagene fra tidligere år og er ikke blitt fjernet siden de kan være nyttig med tanke på eksamensforberedelser. ​ Merk at det ikke er fullstendig samsvar mellom hvilke oppgaver som er i øvingene og hva som er i løsningsforslagene. ​ I noen av tilfellene er det inkludert løsninger for oppgaver som ikke er med i øvingene. Disse stammer fra løsningsforslagene fra tidligere år og er ikke blitt fjernet siden de kan være nyttig med tanke på eksamensforberedelser. ​
  
-Det vil kunne bli gjort endringer i øvinger og løsningsforslag i løpet av semesteret. Ta kontakt med øvingslærer dersom du oppdager feil i løsningsforslag eller lignende.+Det vil ikke bli gitt fullstendige løsningsforslag,​ men i stedet løsninger til utvalgte oppgaver. ​Det vil kunne bli gjort endringer i øvinger og løsningsforslag i løpet av semesteret. Ta kontakt med øvingslærer dersom du oppdager feil i løsningsforslag eller lignende.
  
- +Hvis du har spørsmål eller ønsker ​angående øvingene, ta kontakt med øvingslærer.
-Det vil ikke bli gitt fullstendige løsningsforslag,​ men i stedet løsninger til utvalgte oppgaver. ​Hvis du har spørsmål eller ønsker, ta kontakt med øvingslærer.+
  
    * Øving 1: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4150/​2019v/​oving1.pdf|oppgaver]],​ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4150/​2019v/​oving1_lf.pdf|løsninger]] ​    * Øving 1: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4150/​2019v/​oving1.pdf|oppgaver]],​ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4150/​2019v/​oving1_lf.pdf|løsninger]] ​
2019-01-22, Erlend Due Børve