Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tma4150:2019v:om_kurset [2018-11-27]
johahaug opprettet
tma4150:2019v:om_kurset [2018-11-27] (nåværende versjon)
johahaug [Faglig innhold]
Linje 8: Linje 8:
 ==== Faglig innhold ==== ==== Faglig innhold ====
 Emnet gir eksempler på aksiomatisk oppbygging av matematikken,​ og  Emnet gir eksempler på aksiomatisk oppbygging av matematikken,​ og 
-emnet tar opp grupper, undergrupper,​ homomorfier av grupper, sykliske grupper, permutasjonsgrupper,​ endelige abelske grupper, fundamentalteoremet for endelig abelske grupper, normale undergrupper,​ faktorgrupper,​ gruppevirkninger på en mengde, ​Sylowteori, elementær ringteori og endelige kropper, vektorrom over +emnet tar opp grupper, undergrupper,​ homomorfier av grupper, sykliske grupper, permutasjonsgrupper,​ endelige abelske grupper, fundamentalteoremet for endelig abelske grupper, normale undergrupper,​ faktorgrupper,​ gruppevirkninger på en mengde, ​sylowteori, elementær ringteori og endelige kropper, vektorrom over 
 vilkårlige kropper, elementær tallteori med anvendelser på lineære kongruenser og hemmelige koder. vilkårlige kropper, elementær tallteori med anvendelser på lineære kongruenser og hemmelige koder.
  
2018-11-27, Johanne Haugland