Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4150:2019v:forelesningslogg [2019-03-15]
johahaug
tma4150:2019v:forelesningslogg [2019-03-19] (nåværende versjon)
johahaug
Linje 23: Linje 23:
   Mandag 11. mars: Seksjon 37 og seksjon 18 (fram til teorem 18.8)   Mandag 11. mars: Seksjon 37 og seksjon 18 (fram til teorem 18.8)
   Fredag 15. mars: Fullførte seksjon 18 og seksjon 19   Fredag 15. mars: Fullførte seksjon 18 og seksjon 19
-  Mandag 18. mars:+  Mandag 18. mars: Seksjon 20 og starten av seksjon 22 (fram til avsnittet om evalueringshomomorfien)
   Fredag 22. mars:   Fredag 22. mars:
   Mandag 25. mars:    Mandag 25. mars: 
2019-03-15, Johanne Haugland