Pensum

Pensum i kurset er det som gås gjennom på forelesningene, og disse vil være basert på boken/pensumlisten under.

Lærebok

 John B. Fraleigh: 
 A first course in Abstract Algebra
 7. utgave
 ISBN 0-321-15608-0

Pensum

Kap 1: 1-6
Kap 2: 8-11
Kap 3: 13-17
Kap 4: 18, 19, 20, 21, 22, 23 (til og med Teorem 23.10)
Kap 5: 26, 27
Kap 6: 29 (Til og med Eksempel 29,5), ( Section 30 anses kjent, men de som ikke har lineær algebra bør lese gjennom denne seksjonen også), 33
Kap 7: 34, 35 (bare kjennskap til begrepet komposisjonsrekke), 36, 37, 38 (Til Theorem 38.8)

Alle øvingsoppgaver gitt våren 2016.

2016-04-11, Sverre Olaf Smalø