Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4145:2019h:lectures [2019-11-08]
franzl [Lecture notes]
tma4145:2019h:lectures [2019-11-14] (nåværende versjon)
franzl [Lecture notes]
Linje 2: Linje 2:
  
 **The course is based on lecture notes and not on any textbook**. This year's course will be based on the lecture notes which have  developed during the last two years. ​   **The course is based on lecture notes and not on any textbook**. This year's course will be based on the lecture notes which have  developed during the last two years. ​  
-{{ :​tma4145:​2019h:​course-notes_2019-10pt-week13_bm.pdf |Lecture notes}} +{{ :​tma4145:​2019h:​course-notes_2019-10pt-week14_bm.pdf |Lecture notes}} 
-  * Last update: ​8.11+  * Last update: ​14.11
    * Updated chapters: Chapter 1-7.  ​    * Updated chapters: Chapter 1-7.  ​
  
Linje 10: Linje 10:
 === Changes === === Changes ===
  
-Mistakes and typos in the lecture notes will be corrected throughout the semester. {{ :​tma4145:​2019h:​course-notes_2019-10pt-week6-changes.pdf |Lecture notes+Changes}} ​ (So far I have not gotten to mark all the changes, in particular in Chapter 1.)+
  
  
2019-11-08, Franz Luef