Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tma4145:2019h:dictionary [2019-07-12] (nåværende versjon)
franzl opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Dictionary ======
  
 +It can be useful to know the Norwegian terms for the concepts you learn about in this course. Some of the most important ones are listed below. Some of them have an exclamation point to indicate that the English and Norwegian words are very different. You can also use [[http://​folk.uio.no/​klara/​ordliste/​|this]] page, which is more exhaustive. ​
 +
 +^ English ​                ^ Norwegian ​                           ^ Obs  ^
 +| **A**ccumulation point  | Akkumuleringspunkt/​opphopningspunkt ​ |      |
 +| Adjoint ​                | Adjungert ​                           |      |
 +| Affine ​                 | Affin                                |      |
 +| Associative ​            | Assosiativ ​                          ​| ​     |
 +| **B**all ​               | Ball                                 ​| ​     |
 +| Banach space            | Banachrom ​                           |      |
 +| Bijective ​              | Bijektiv ​                            ​| ​     |
 +| Bound                   | Skranke ​                             | !    |
 +| Boundary ​               | Rand                                 | !    |
 +| Boundary condition ​     | Randbetingelse ​                      ​| ​     |
 +| Bounded ​                | Begrenset ​                           | !    |
 +| **C**ardinality ​        | Kardinalitet ​                        ​| ​     |
 +| Closed set              | Lukket mengde ​                       |      |
 +| Closure ​                | Tillukning ​                          | !    |
 +| Commutative ​            | Kommutativ ​                          ​| ​     |
 +| Compact ​                | Kompakt ​                             |      |
 +| Complement ​             | Komplement ​                          ​| ​     |
 +| Complete ​               | Komplett ​                            ​| ​     |
 +| Completion ​             | Komplettering ​                       |      |
 +| Complex number ​         | Komplekst tall                       ​| ​     |
 +| Conjugate ​              | Konjugert ​                           |      |
 +| Connected ​              | Sammenhengende ​                      ​| ​     |
 +| Continuous ​             | Kontinuerlig ​                        ​| ​     |
 +| Convergence ​            | Konvergens ​                          ​| ​     |
 +| Convex ​                 | Konveks ​                             |      |
 +| Countable ​              | Tellbar ​                             |      |
 +| **D**ecomposition ​      | Dekomposisjon ​                       |      |
 +| Dense                   | Tett                                 ​| ​     |
 +| Differentiable ​         | Deriverbar ​                          ​| ​     |
 +| Dimension ​              | Dimensjon ​                           |      |
 +| Domain ​                 | Domene/​definisjonsmengde ​            ​| ​     |
 +| **E**igenspace ​         | Egenrom ​                             |      |
 +| Eigenvector ​            | Egenvektor ​                          ​| ​     |
 +| Equivalence ​            | Ekvivalens ​                          ​| ​     |
 +| Euclidean space         | Euklidsk rom                         ​| ​     |
 +| Even                    | Like                                 ​| ​     |
 +| **F**actorization ​      | Faktorisering ​                       |      |
 +| Field                   | Kropp                                | !    |
 +| Finite-dimensional ​     | Endeligdimensjonalt ​                 |      |
 +| Fixed point             | Fikspunkt ​                           |      |
 +| Functional ​             | Funksjonal ​                          ​| ​     |
 +| **H**ilbert space       | Hilbertrom ​                          ​| ​     |
 +| **I**mage ​              | Bilde                                |      |
 +| Initial value problem ​  | Initialverdiproblem ​                 |      |
 +| Injective ​              | Injektiv ​                            ​| ​     |
 +| Inner product ​          | Indreprodukt ​                        ​| ​     |
 +| Inner product space     | Indreproduktrom ​                     |      |
 +| Integer ​                | Heltall ​                             |      |
 +| Interior ​               | Indre                                |      |
 +| Intersection ​           | Snitt                                |      |
 +| Isomorphic ​             | Isomorf ​                             |      |
 +| Isomorphism ​            | Isomorfi ​                            ​| ​     |
 +| Iteration ​              | Iterasjon ​                           |      |
 +| **K**ernel ​             | Kjerne ​                              ​| ​     |
 +| **L**imit ​              | Grense ​                              ​| ​     |
 +| Linear ​                 | Lineær ​                              ​| ​     |
 +| Linearly independent ​   | Lineært uavhengige ​                  ​| ​     |
 +| **M**ap ​                | Avbildning ​                          | !    |
 +| Matrix ​                 | Matrise ​                             |      |
 +| Metric ​                 | Metrikk ​                             |      |
 +| Metric space            | Metrisk rom                          |      |
 +| Multiplicity ​           | Multiplisitet ​                       |      |
 +| **N**atural number ​     | Naturlige tall                       ​| ​     |
 +| Neighborhood ​           | Omegn                                | !    |
 +| Nonnegative ​            | Ikkenegativ ​                         |      |
 +| Norm                    | Norm                                 ​| ​     |
 +| Normed space            | Normert rom                          |      |
 +| **O**dd ​                | Odde                                 ​| ​     |
 +| Onto                    | På                                   | !    |
 +| Open set                | Åpen mengde ​                         |      |
 +| Order                   | Ordning ​                             |      |
 +| Ordered ​                | Ordnet ​                              ​| ​     |
 +| **P**ower set           | Potensmengde ​                        ​| ​     |
 +| Proper subset ​          | Ekte delmengde ​                      ​| ​     |
 +| **R**ange ​              | Verdimengde ​                         |      |
 +| Rank                    | Rang                                 ​| ​     |
 +| Rational number ​        | Rasjonalt tall                       ​| ​     |
 +| Real number ​            | Reelt tall                           ​| ​     |
 +| Relation ​               | Relasjon ​                            ​| ​     |
 +| **S**eperable ​          | Separabelt ​                          ​| ​     |
 +| Sequence ​               | Følge ​                               | !    |
 +| Series ​                 | Rekke                                |      |
 +| Set                     | Mengde ​                              | !    |
 +| Set theory ​             | Mengdelære ​                          ​| ​     |
 +| Subset ​                 | Delmengde ​                           | !    |
 +| Subspace ​               | Underrom ​                            ​| ​     |
 +| Surjective ​             | Surjektiv ​                           |      |
 +| **T**he empty set       | Den tomme mengde ​                    ​| ​     |
 +| Trace                   | Trase/​spor ​                          ​| ​     |
 +| Transpose ​              | Transponert ​                         |      |
 +| Triangle inequality ​    | Trekantulikhet ​                      ​| ​     |
 +| **U**nion ​              | Union                                |      |
 +| Unique ​                 | Entydig ​                             | !    |
 +| Unit ball               | Enhetsballen ​                        ​| ​     |
 +| **V**ector space        | Vektorrom ​                           |      |
 +| **Z**ero vector ​        | Nullvektor ​                          ​| ​     |
2019-07-12, Franz Luef