Øvinger

Det vil bli gitt totalt 12 øvinger. For å kunne gå opp til eksamen må du ha 7 (sju) godkjente øvinger.

Dersom du har bestått øvingsopplegget i dette faget tidligere, er dette registrert, og du trenger ikke å gjennomføre øvingsopplegget på nytt - forutsatt at du møtte på eksamen (men ikke nødvendigvis bestod). Vennligst ikke kontakt fagstaben for å spørre om dette (vi får mange unødvendige spørsmål om dette i starten av hvert semester).

Øvingstimene begynner andre forelesningsuke, altså uke 36.

Innlevering

Fristen for innlevering av øvinger er mandag kl. 12:15, uka etter veiledning. Øvinger leveres elektronisk via Øvingssystemet. Øvingen lastes opp som én PDF med alle sider rotert riktig vei.

Informasjon om hvilken øvingsgruppe du tilhører og tilhørende veiledningstidspunkt finner du her. Selv om du går på en annen øvingstime enn den gruppen din er satt opp på er det viktig at du leverer øvingene dine i boksen merket med ditt gruppenummer.

Viktig: Dersom du ønsker tilbakemelding fra studentassistenten på hva som var rett og galt og hva som eventuelt bør gjøres bedre, skriv "RETTES" oppe i høyre hjørne på første side av øvingen du leverer. Hvis du ikke skriver dette kommer du ikke til å få noen tilbakemelding utover godkjent / ikke godkjent. Dette er for å redusere arbeidsmengden for studentassistentene, da mange studenter erfaringsmessig ikke henter de rettede øvingene sine.

Antall godkjente øvinger

For å sjekke hvor mange godkjente øvinger du har så langt må du logge inn i Øvingssystemet. (Hvis TMA4140 ikke kommer opp når du logger inn, ta kontakt med Mads.)

Øvingsoppgaver

Øvingsoppgavene legges ut i løpet av uken før veiledning. Løsningsforslaget legges ut et par dager etter innleveringsfristen.

Nr. Frist Oppgaver Løsningsforslag Kommentar
1 09.09 Øving 1 For de som har 7.utgave av læreboka, se tilsvarende øving i fjor.
2 16.09 Øving 2
3 23.09 Øving 3
4 30.09 Øving 4
5 07.10 Øving 5
6 14.10 Øving 6
7 21.10 Øving 7
8 28.10 Øving 8
9 04.11 Øving 9
10 11.11 Øving 10
11 18.11 Øving 11
12 25.11 Øving 12
2020-08-06, Kurusch Ebrahimi-Fard