TMA4140 Diskret matematikk, høsten 2016

Mobiler og nettbrett kan nå de andre delene av siden her.

Meldinger

 • 2017-08-14: Dagens kontinuasjonseksamen med løsningsforslag er nå tilgjengelig.
 • 2016-12-15: Dagens eksamen med tilhørende løsningsforslag. Skau og Petter takker for et flott semester, og ønsker alle en riktig god juleferie og et godt nytt år. (Sensurfristen er 16. januar.)
 • 2016-11-25: Angående det ubesvarte spørsmålet i dagens øvingsforelesning: Det viser seg at det ikke er nødvendig å endre på en automat som har transisjoner (piler) inn i starttilstanden før man danner grammatikken (til tross for at dette ble sagt i øvingsforelesningen og står i boka). Med andre ord kan du trygt bruke "oppskriften" for å få en grammatikk fra en automat, uansett hvordan automaten ser ut. Takk til de som stilte spørsmålstegn ved dette! De som er interessert kan lese en litt mer utfyllende diskusjon her.
 • 2016-11-23: Som Skau nevnte i forelesningen denne uka er det en vesentlig feil i beviset for Kleene's Teorem i boka. Nest siste setning i avsnittet om automaten som gjenkjenner AB (på side 1143) er "Moreover, for every transition from s_B we form a transition in M_AB from s_AB to the same state". Det det egentlig skal stå er "If the empty string belongs to A (i.e. s_A is an accepting state in M_A), then for every transition from s_b we form a transition in M_AB from s_AB to the same state". Sagt på norsk betyr det at vi bare skal legge til overganger fra s_A til en tilstand i M_B som indikert i Figur 2(a) på side 1144 dersom den tomme strengen er i A, og ikke ellers.
 • 2016-11-21: For de som benytter Global edition av boken ligger det en lenke til kapittel 13 under Pensumoversikten.
 • 2016-11-15: Planen for resten av semesteret er som følger:
  • Uke 47: Resten av kapittel 13
  • Uke 48: Repetisjon (NB ingen øvingsforelesning den 2. desember)
  • 3. desember: (uoffisiell) Eksamensforelesning i regi av Abakus (11:15-17:00 i R1)
  • 13. desember: Spørretime med Petter kl. 10:15-12:00 i S2
  • 14. desember: Spørretime med Skau kl. 10:15-12:00 og 13:15-15:00 i S2
  • 15. desember: Eksamen!
 • 2016-11-02: Fredag 11. november blir det ingen øvingsforelesning. Dette fordi Abakus arrangerer eksamensforelesning i ITGK (Python) samme dag fra 12:15 til 18:00 (Fra 12:15 i R2 og 15:00 i EL5). Dette er et fag de aller fleste som tar Diskret Matematikk også har, og derfor ønsker vi å legge opp til at studentene skal få vært med på dette. Det er den tidligere datatek-studenten Åsmund Eldhuset som skal holde eksamensforelesningen. Åsmund har tidligere vært øvingsforeleser i Diskret Matematikk og han har holdt eksamensforelesninger i flere av kursene ved NTNU gjentatte ganger. Åsmund er en fantastisk formidler og derfor oppfordres alle som tar ITGK på det sterkeste til å gå på eksamensforelesningen. Øvingsforelesningen som utgår vil bli "tatt igjen" i form av en ekstra spørretime en av dagene før eksamen.
 • 2016-10-18: Mesteparten av øvingsforelesningen denne uka vil brukes til å gjennomgå oppgaver fra forrige ukes midtsemesterprøve. Hvis det blir tid vil sterk induksjon og ekvivalensklasser diskuteres.
 • 2016-10-16: Her er resultatene fra midtsemesterprøven. Kandidatnummer finner man på StudWeb.
 • 2016-10-14: Her er fasiten til midtsemesterprøven.
 • 2016-10-13: Lykke til med midtsemesterprøven i morgen! Pass på å møte opp i riktig auditorium.
 • 2016-10-05: Oppgavene 8.2.11a) og 8.2.42 løses enklest ved induksjon. Induksjon foreleses førstkommende mandag, så de som har øvingstime på mandag før forelesningen kan få hjelp til disse oppgavene i øvingstimen.
 • 2016-10-04: Utfyllende informasjon omkring midtsemesterprøven finner du her. Merk deg spesielt hvilket rom du skal være i.
 • 2016-09-30: Det skal nå være mulig å levere Øving 4 elektronisk på Ovsys for de som ønsker det.
 • 2016-09-23: Studassene har i det siste fått en del henvendelser fra studenter som spør hvorfor øvingen de har levert inn på papir ikke er registrert levert i Ovsys. Dette er fordi øvinger som leveres på papir ikke blir registrert i Ovsys før studassen har rettet/godkjent øvingen og registrert dette manuelt i systemet. Studassene har èn uke på seg på å rette øvingene, så vennligst ikke spør om uregistrerte øvinger før det har gått minst èn uke etter fristen.
 • 2016-09-14: Referansegruppen er nå valgt ut. Du finner en oversikt over referansegruppens medlemmer og deres kontaktinformasjon her. Referansegruppens hovedoppgave er å formidle anonym feedback om kurset til foreleser og øvingslærer.
 • 2016-09-10: Det har kommet en del spørsmål angående elektronisk innlevering av øvinger, så her kommer en presisering rundt dette. Det er i utgangspunktet lagt opp til at øvingene skal leveres på papir, men det er også mulig å levere elektronisk via Øvingssystemet dersom man ønsker det. Merk at om du leverer elektronisk kan du ikke be om detaljert tilbakemelding på øvingen fra studass. Se Øvingssiden for mer informasjon.
 • 2016-09-07: En oppdatert versjon av Øving 2 er lagt ut da det var en liten skrivefeil på forrige utgave. Første oppgaven gitt til seksjon 2.4 skal være 12c, ikke 2c.
 • 2016-09-05: Fra og med neste øving vil oppgavenumrene til de samme oppgavene i Global Edition også bli listet opp. Dette fordi ganske mange studenter allikevel har skaffet seg denne (utdaterte) utgaven. Oppgavene til øving 1 i Global Edition kan finnes på øving 1 & 2 på fjorårets hjemmesider.
 • 2016-08-30: Første øving er nå lagt ut. Framtidige øvinger vil legges ut her på tirsdager.
 • 2016-08-30: Det er gjort en liten endring i gruppeinndelingen. Studentene fra ÅMATSTAT som var på gruppe 12 er blitt flyttet til gruppe 10, og drøyt halvparten av studentene som var på gruppe 10 (fra diverse mindre representerte studieprogram) er blitt flyttet til gruppe 12. Det anbefales at alle som tilhørte gruppe 10 eller 12 dobbeltsjekker hvilken gruppe de nå tilhører.
 • 2016-08-29: Øvingsgruppene er nå satt opp. Disse finner dere her. Husk at øvingstimene ikke begynner før i neste uke. Første øving vil bli lagt ut i morgen ettermiddag.
 • 2016-08-12: Første forelesning er mandag 29. august kl. 14:15-16:00 i auditorium F1. Første øvingsforelesning er fredag 2. september kl. 12:15-14:00 i auditorium F1.
 • 2016-08-11: Velkommen til kurset i diskret matematikk! Dette faget dekker over den matematikken som ligger til grunn for datateknologien, og er således særdeles relevant for de som går Datateknikk, Kommunikasjonsteknologi eller Ingeniørvitenskap og IKT. Vi kommer til å være innom så varierte temaer som logikk og bevisføring, hvordan GPS'er regner ut korteste vei mellom to byer, og hvordan datamaskiner kan "forstå" språk.
 • 2016-06-03: Høstens hjemmesider er under konstruksjon, hvis du er nysgjerrig på faget kan du også besøke hjemmesidene fra i fjor.
2017-08-14, petterkn