TMA4140 Diskret matematikk, høsten 2015

Velkommen til kurset i diskret matematikk! Dette faget dekker over den matematikken som ligger til grunn for datateknologien, og er således særdeles relevant for de som går Datateknikk, Kommunikasjonsteknologi eller Ingeniørvitenskap og IKT. Vi kommer til å være innom så varierte temaer som logikk og bevisføring, hvordan GPS'er regner ut korteste vei mellom to byer, og hvordan datamaskiner kan "forstå" språk.

Meldinger

 • 2016-08-12: Gårsdagens kontinuasjonseksamen med løsningsforslag er nå tilgjengelig.
 • 2015-12-16: Dagens oppgaver med løsningsforslag. Skau og Magnus takker for semesteret og ønsker alle en riktig god jul og et fortreffelig nyttår! (Sensurfrist er senest fire uker etter eksamen. Karakterene blir tilgjengelig på studentweb så snart administrasjonen har lagt dem inn.)
 • 2015-12-16: Eksamen begynner å nærme seg, lykke til på fredag.
 • 2015-11-26: Spørretjeneste før eksamen blir 17 desember i S5 10:00-15:00, med lunsjpause 12:00-13:00.
 • 2015-11-18: Siste forelesning fredag 27 november flyttes til R7.
 • 2015-11-17: Det er utarbeidet en spørreunderskelse (nå stengt) for å evaluere faget. Vi vil oppfordre alle å delta. Det vil også bli satt av tid i forelesningen fredag 20 november for å svare.
 • 2015-11-11: Viktig: Siste øving er nå lagt ut. Fristen for denne er 23 november. Hvis du av ulike årsaker mangler øvinger, snakk med studassen din i god tid før 26 november. Hvis dere ikke blir enige, snakk med Magnus. Magnus kommer til å sende inn godkjenningslister 27 november, etter dette er det bare spesielle grunner til å endre listene. Du kan sjekke hvor mange øvinger du har godkjent her.
 • 2015-11-11: Siste øvingsveiledning (på grupper) er i uke 47 (16-20 november). Forelesningene fortsetter til og med uke 48 (siste øvingsforelesning er 24 november, siste regulære forelesning er 27 november).
 • 2015-11-06: Det blir spørretjeneste før eksamen 17 desember fra kl 10:00 i S5. Mer informasjon kommer senere.
 • 2015-11-03: Linjeforeningen Abakus arrangerer eksamenskurs i diskret matematikk lørdag 14.11.2015 kl. 11:15-17:00 i R1. Kursholder vil være Nils Barlaug. Kurset er åpent for alle studenter som tar diskret matematikk.
 • 2015-10-28: Til oppgave 9.6.49 som ble (delvis) gjennomgått under øvingsforelesningen 27 oktober har det blitt laget et notat med en oppskrift på hvordan man kan gå fram for å løse denne. Notatet ligger under øvingsforelesninger.
 • 2015-10-22: Bytte av rom: Forelesningen 28 oktober kl. 12:15-14:00 flyttes fra R7 til EL5.
 • 2015-10-16: Magnus vikarierer for Christian 21. oktober.
 • 2015-10-14: Resultatene fra midtsemesterprøven finner du her (oppdatert 2015-10-15, 2015-10-16). Kandidatnummer bør finnes på studentweb, for eksempel studentweb–>oversikt–>vurderingsmeldinger.
 • 2015-10-13: Vel overstått semesterprøve. Dagens oppgaver og fasit på disse.
 • 2015-10-12: Semesterprøve i morgen 13. oktober. Mer informasjon finner dere her. Lykke til!
 • 2015-09-23: Endring av tidspunkt for midtsemesterforelesning: lørdag 26. september kl. 11:15-16:00 i auditorium S5. Se denne siden for mer informasjon og oppdateringer (del og inviter).
 • 2015-09-22: Feil mot slutten av øvingsforelesning i dag. Fermats lille teorem skal ha følgende form: Hvis \(p\) er primtall og \(a\) er et heltall slik at \(p\nmid a\) da er \(a^{p-1}\equiv 1 \pmod{p}\).
 • 2015-09-19: Åsmund Eldhuset skal holde midtsemesterforelesning lørdag 26. september kl. 11:15-16:00 i auditorium S5. Se denne siden for informasjon (del og inviter).
 • 2015-09-17: Et kort notat fra øvingsforelesningen 15 september 2015 er lagt ut her.
 • 2015-09-14: For lektorstudenter med praksis i uke 38 kommer 4.1-4.4 å bli forelest. Mer detaljert:
  • I 4.1 blir hovedfokus på stoffet fram til og med Theorem 5
  • I 4.2 blir hovedfokus på stoffet fram til og med Example 6
  • I 4.3 er stoffet fra og med Definition 2 til og med Example 16 spesielt viktig
  • I 4.4 er stoffet fram til og med Example 6, samt stoffet fra og med Theorem 3 fram til og med Definition 2 spesielt viktig.
 • 2015-09-08: Informasjon om semsterprøve er lagt ut under faginformasjon.
 • 2015-08-26: Enkelte endinger i øvingsgrupper vil bli gjort, sjekk gruppenummer før innlevering.
 • 2015-08-17: Første forelesning er i uke 35, se denne siden for mer informasjon. Øvingene starter uka etter altså i uke 36. Mer informasjon finner du her.
 • 2015-06-15: Høstens hjemmesider er under konstruksjon, hvis du er nysgjerrig på faget kan du også besøke hjemmesidene fra i fjor.

NB: Lærebok

Vi kommer til å benytte Discrete Mathematics and Its Applications av Kenneth H. Rosen, 7. utgave, Custom Edition (ikke Global Edition!). ISBN-13-nummeret til denne utgaven er 978-0-07-717452-1. Dette skal tilsvare amerikansk 7.ende utgave. Se forøvrig mer om lærebøker under Pensum
2016-08-15, petterkn