TMA4140 Diskret matematikk, høsten 2013

Velkommen til kurset i diskret matematikk! Dette faget dekker over den matematikken som ligger til grunn for datateknologien, og er således særdeles relevant for de som går Datateknikk, Kommunikasjonsteknologi eller Ingeniørvitenskap og IKT. Vi kommer til å være innom så varierte temaer som logikk og bevisføring, hvordan GPS'er regner ut korteste vei mellom to byer, og hvordan datamaskiner kan "forstå" språk.

Den første forelesningen er tirsdag 27. august kl. 08:15 i EL5 i Elektrobygget (og husk at det også er forelesninger på fredager; se faginformasjonssiden). Første øvingsforelesning er torsdag 29. august, kl. 17:15 i R1 i Realfagbygget. Merk at tidspunktene som står oppført som "øving" på NTNU sine timeplansider og på den glitrende timeplangeneratoren ntnu.1024.no representerer øvingsgruppetimer hvor man kan få hjelp av en studass. Du finner tid og plassering for din studassgruppe her, men merk at studasstimene først begynner i uke 36 (tidligst mandag 2. september). Merk at studassgruppene fortsatt gjennomgår endringer, så sjekk oversikten inniblant.

Læreboken er Discrete Mathematics and Its Applications av Kenneth H. Rosen, 7. utgave, Global Edition - hvis du bruker en nettbokhandel, pass på at du ikke kjøper U.S. Edition! ISBN-nummeret til den riktige utgaven er 978-0-07-131501-2. Dette er ikke den samme utgaven som er blitt brukt de siste årene, så vi anbefaler å ikke kjøpe bruktbøker (som sannsynligvis vil være 6. eller 5. utgave). Dersom man velger å kjøpe en gammel utgave, vil man pådra seg mye ekstraarbeid med å finne ut hvilke opgavenumre som svarer til hverandre.

Nyheter

13. januar: Sensuren er ferdig og skal være tilgjengelig på studweb.

17. desember: Løsningsforslaget for årets eksamen er lagt ut. Merk at i oppgave 6 finnes det flere korrekte regulære uttrykk og tilstandsmaskiner enn de som er vist i LF'et. Skau og Åsmund takker for i høst!

9. desember: Her er et Python-program som kan brukes til å regne ut modulære inverser når man blir lei av å regne dem ut selv: gcd.py. Kjør programmet slik: python gcd.py 79 23. Vær sikker på at du behersker Euklids utvidede algoritme skikkelig før du går over til å bruke dette programmet. Merk at koden er slengt kjapt sammen, og Åsmund står ikke inne for kvaliteten.

5. desember: Pensumlisten (i den formen den har hatt hele semesteret) er endelig.

25. november:

 • Skau holder spørretime mandag 16. desember i EL5, kl. 10:00-12:00 og kl. 13:00-15:00.
 • Åsmund holder repetisjonsforelesninger lørdag 7. og søndag 8. desember i S5, kl. 11:15-17:00 begge dagene. Ca. program (kom i god tid hvis du bare har tenkt å overvære noen av temaene; det er lite trolig at hvert tema vil ta eksakt en time):
  • Lørdag:
   • 11-13: Kap. 13 (tilstandsmaskiner)
   • 13-14: Kap. 10 (grafer)
   • 14-15: Kap. 11 (trær)
   • 15-16: Kap. 6 (kombinatorikk)
   • 16-17: Kap. 9 (relasjoner)
  • Søndag:
   • 11-12: Kap. 5 (induksjon og rekursjon)
   • 12-13: Kap. 4 (tallteori)
   • 13-14: Kap. 8 (rekurrensrelasjoner)
   • 14-15: Kap. 3 (algoritmer og O-notasjon)
   • 15-16: Kap. 1 (logikk)
   • 16-17: Kap. 2 (mengder og funksjoner)
 • Siste forelesning er fredag 29. november.
 • Siste øvingsforelesning var torsdag 21. november; det skjer altså ingenting torsdag 28. november.

14. oktober: Sensuren av midtsemesterprøven er ferdig. Hvis du har glemt kandidatnummeret ditt, kan du finne det på Studweb, under Oversikt → Vurderingsmelding.

10. oktober: Fasiten til midtsemesterprøven er publisert.

9. oktober: Forelesningen fredag 11. oktober er flyttet til S2 i Sentralbygget.

24. september: I oppgave 4.1.28 i øving 4 var det en feil: det stod (mod 8), men det skulle stå (mod 4).

17. september: Studassen for gruppe 2 har sluttet. Inntil vi har skaffet en ny studass kan studentene i gruppe 2 gå i de studasstimene de vil. Øvingene leveres fortsatt i boksen til gruppe 2, så vil den nye studassen rette dem i etterkant.

16. september: Pensum for semesterprøven er kapittel 1, 2, 3, 4, 6 og 8 (men bare de seksjonene som er listet opp i pensumoversikten).

12. september: Semesterprøven blir avholdt torsdag 10. oktober kl. 18:15 - 19:45. Se faginformasjonssiden for mer info.

2014-01-13, Åsmund Eldhuset