Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4135:2019h:start [2019-11-10]
xuwa [Exercise and Exams]
tma4135:2019h:start [2019-11-14] (nåværende versjon)
xuwa [Exercise and Exams]
Linje 43: Linje 43:
  
 {{ :​tma4135:​2019h:​nov_07.pdf |Stiff ODE}} {{ :​tma4135:​2019h:​nov_07.pdf |Stiff ODE}}
 +
 +{{ :​tma4135:​2019h:​nov_12.pdf |Numerical PDE}}
  
  
Linje 69: Linje 71:
 {{ :​tma4135:​2019h:​ex_7.pdf |Exercise 7}} / {{ :​tma4135:​2019h:​lf7.ipynb |Solutions 7}} {{ :​tma4135:​2019h:​ex_7.pdf |Exercise 7}} / {{ :​tma4135:​2019h:​lf7.ipynb |Solutions 7}}
  
-{{ :​tma4135:​2019h:​ex_8.pdf |Exercise 8}}+{{ :​tma4135:​2019h:​ex_8.pdf |Exercise ​8}} / {{ :​tma4135:​2019h:​lf8.ipynb |Solutions ​8}}
  
-{{ :​tma4135:​2019h:​ex_9.pdf |Exercise 9}}+{{ :​tma4135:​2019h:​ex_9.pdf |Exercise ​9}} / {{ :​tma4135:​2019h:​lf9-2.ipynb |Solutions ​9}}
  
 {{ :​tma4135:​2019h:​ex_10.pdf |Exercise 10}} {{ :​tma4135:​2019h:​ex_10.pdf |Exercise 10}}
Linje 89: Linje 91:
 Exam date: 02th Dec Exam date: 02th Dec
  
-2019 {{ :​tma4135:​2019h:​exam_fall-18-mat-4_nd.pdf |exam}}, {{ :​tma4135:​2019h:exam_solution_math.pdf |solution ​for the math part}}+2018 Autumn ​{{ :​tma4135:​2019h:​exam_fall-18-mat-4_nd.pdf |exam}} ​[[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2018h/​solutions_tma4130.pdf|solution]]
  
 2019 summer {{ :​tma4135:​2019h:​tma4135_s19_bm_3.pdf | exam with solution}} 2019 summer {{ :​tma4135:​2019h:​tma4135_s19_bm_3.pdf | exam with solution}}
  
 [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4135/​2018h/​old_exams| Older exams]] [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4135/​2018h/​old_exams| Older exams]]
 +
 +
 +
 +{{ :​tma4135:​2019h:​extra_exercise.pdf |Extra exercise}} {{ :​tma4135:​2019h:​lfextra.pdf |Solution}}
  
  
2019-11-10, Xu Wang