Gamle eksamensoppgaver

Recent exams:

Våren 2020: PDF solution: PDF

Høsten 2019 : PDF

Våren 2019 : pdf

Høsten 2018 : PDF solution: PDF

Våren 2018 : PDF solution: PDF

Under følger en samling gamle eksamensoppgaver gitt i TMA4135 Matematikk 4D. Dersom en ønsker enda flere gamle eksamener, kan det poengteres at kursene TMA4122 og TMA4130 er nesten identiske med TMA4135.

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag
Høsten 2017 PDF PDF
Sommeren 2017 PDF PDF
Høsten 2016 PDF PDF
Sommeren 2016 PDF PDF
Høsten 2015 PDF PDF
Sommeren 2015 PDF PDF 1) 2)
Høsten 2014 PDF PDF
Sommeren 2014 PDF PDF
Høsten 2013 PDF PDF
Sommeren 2013 PDF PDF
Høsten 2012 PDF PDF
Sommeren 2012 PDF PDF 3) 4)
Høsten 2011 PDF PDF 5)
Sommeren 2011 PDF PDF 6)
Høsten 2010 PDF pdf 7)
Sommeren 2010 PDF PDF
Høsten 2009 PDF PDF
Sommeren 2009 PDF PDF
Høsten 2008 PDF PDF
Sommeren 2008 PDF PDF
Høsten 2007 PDF PDF
Sommeren 2007 PDF PDF
Høsten 2006 PDF PDF 8)
Sommeren 2006 PDF PDF 9)
Høsten 2005 PDF PDF
Sommeren 2005 PDF PDF
Høsten 2004 PDF PDF
Sommeren 2004 PDF PDF 10) 11)
Høsten 2003 PDF PDF
1)
Oppgave 6 ble glemt i LF.
2)
feil i LF i oppgave 4) bruk av formelark gir k_1=0 og y_1=y_0+(1/2)k_2 = 1,00346…
3)
\(x_2^{(1)} = -3{,}0420\) og ikke \(x_2^{(1)} = 3{,}0420\) slik det står i løsningsforslaget.
4)
På tredje linje i løsningen til opppgave 6 skal siste ledd \(U_{i, j-1}\) være \(U_{i-1, j}\). Sjette linje mangler også en slutt-parentes.
5)
En fortegnsfeil forekommer i starten av løsningen til oppgave 3a.
6)
En regnefeil forekommer på tredje siste linje av oppgave 4a: \(p(3/4)\) er ikke \(3/16\), men \(9/16\).
7)
I den Lagrange-interpolasjonsbaserte løsningen av oppgave 1 hadde det opprinnelig sneket seg inn en \(3\) for mye på nest siste linje. Dette er nå rettet opp slik at det som står der nå, er korrekt.
8)
I første setning av oppgave 3c forekommer en fortegnsfeil.
9)
I oppgave 6 bruker LF feil nedre randbetingelse, \(\cos\pi x/2\).
10)
Skrivefeil i løsning på oppgave 3b: Her menes \(7/y\), ikke \(7/u\).
11)
Dette er en eksamen hvor LF bare er en fasit.
2020-11-15, Xu Wang