NB: gammel side. Se meny til venstre for siste skrik innen undervisningsvideoer i matte 4.

Fourieranalyse

Fourieranalyse handler litt forenklet om å skrive funksjoner ved hjelp av sinus og cosinus.

Fourierrekker - reell form

Her prøver vi å skrive funksjoner på begrensede intervaller som rekker av sinus- og cosinusfunksjoner.


Fourierrekker - kompleks form

Hvis man skriver fourierrekker som komplekse eksponensialer istedet for sinus- og cosinusfunksjoner, blir det mer abstrakt, men all regning blir mye enklere.


Fouriertransform

Hvis man ønsker å representere funksjoner på hele \(x\)-aksen, bruker man fouriertransform istedet for fourierrekker.


Partielle differensialligninger

Mange fenomener i naturen beskrives godt av partielle differensialligninger.

Bølgeligningen

Bølgeligningen beskriver matematisk hvordan en vibrerende streng oppfører seg.


Varmeligningen

Varmeligningen er en matematisk beskrivelse av temperaturendringer i tid og rom.


Laplacetransform

Med laplacetransform kan vi løses mange ordinære differensialligninger som ikke lar seg løse med teknikkene vi lærte på skolen.

Numerikk

I anvendelser av matematikk har man ofte bruk for å løse problemer som ikke lar seg løse analytisk. Et klassisk eksempel er å løse ligningen \(x=\cos x\).

Fikspunktiterasjon

Hvis vi har en ligning på formen \(x=g(x)\), vil iterasjonen \[x_{n+1}=g(x_{n})\] under visse omstendigheter konvergere til korrekt løsning.


Newtons metode
Hvis vi har en ligning på formen \(f(x)=0\), vil iterasjonen \[x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.\] under visse omstendigheter konvergere til korrekt løsning.


Litt om konvergens
Forskjellige metoder konvergerer på forskjellig vis.


Interpolasjon

Interpolasjon er kunsten å finne et polynom som har bestemte funksjonsverdier i bestemte punkt.

2017-10-22, Morten Andreas Nome