TMA4135 Matematikk 4D høsten 2013

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken.

Meldinger

20.8 Oppgavene til årets kontinuasjonseksamen samt et løsningsforslag er lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
18.12 Sensuren ble sendt til eksamenskontoret i dag. Resultatene vil være tilgjengelig på StudentWeb i løpet av fredag ettermiddag ifølge eksamenskontoret.
5.12 Dagens oppgaver samt et løsningsforslag er lagt ut under gamle eksamensoppgaver.
4.12 Faglærer vil være tilstede i eksamenslokalet i morgen fra 10.00 til 11.00. Sensuren vil være klar før jul. Lykke til på eksamen!
2.12 Diverse Python-filer som er brukt i forelesningene er lagt ut her.
28.11 Listene med godkjenning av øvingsopplegg er nå oversendt eksamenskontoret. Hvis du nå sitter med 7 eller færre godkjente øvinger, og ikke har avtalt noe annet med faglærer, vil du ikke ha tilgang til eksamen.
18.11 Det blir arrangert spørretjeneste mandag 2. desember, 10.15 - 14.00 i S5. Se også under eksamensinformasjon. Faglærer og øvingslærer vil være tilstede og vil svare på spørsmål dere måtte ha.
13.11 En anonym spørreundersøkelse knyttet til programmeringsdelen i emnet finner du her. Fint om så mange som mulig kan svare på undersøkelsen.
12.11 Vi gjør oss ferdig med pensum på forelesningen i morgen. De to siste forelesningene er satt av til repetisjon (der vi skal regne gamle eksamensoppgaver).
12.11 Et møtereferat fra det andre møtet med referansegruppen er lagt ut.
25.9 Et møtereferat fra det første møtet med referansegruppen er lagt ut.
4.9 Referansegruppen er nå opprettet.
26.8 Slides og kode fra Python-krasjkurset er lagt ut.
21.8 For å gjøre det lettere å komme igang med programmeringsoppgavene, vil øvingslærer Gard Spreemann holde en kort gjennomgang med eksempel på bruk av Python/NumPy i faget mandag 26.8 fra klokken 17:15 i R8. Som eksempel vil oppgave 6 fra årets kontinuasjonseksamen gjennomgås i detalj (hvis du føler denne oppgaven virker enkel og grei, og du kunne skrevet koden selv, er gjennomgangen sannsynligvis ikke for deg). Noe bruk av NumPys matriseoperasjoner vil også være med, litt avhengig av tid. Vi regner med å holde på i ca. en time, og det er satt av tid til individuelle spørsmål etterpå. Alle som har tenkt å komme anbefales å ha Python og NumPy installert på en medbrakt PC. Kurset vil bare dekke bruk av Python/NumPy i faget - ikke installasjon av nødvendig programvare.
21.8 Utvidet installasjonsforklaring for nødvendig Python-programvare er lagt ut.
19.8 Det vil tidlig i semesteret avholdes en kort introduksjon til Python, da en del av øvingene i faget vil inneholde små Python-baserte programmeringsoppgaver. Introduksjonen vil være svært grunnleggende, og stort sett være en gjennomgang av en eksempeloppgave for å komme igang. Vi minner om verken programmering generelt eller Python spesielt er tema i faget.
19.8 Første øving er lagt ut. Denne veiledes i uke 35.
2014-10-27, Marius Thaule