Hjemmeøving 13 (ekstraøving)

Øving 13 er en ekstraøving, og vil ikke veiledes. Den kan også kun leveres inn av de som mangler nok godkjente ordinære øvinger. Innlevering skjer direkte til øvingslærer på kontor 1242 i Sentralbygg 2, senest onsdag 21. november klokken 10:00. Dersom en av ulike grunner må levere før den tid, send gjerne en e-post til spreeman@math.ntnu.no i forveien for å være sikker på at jeg er tilstede.

Oppgavene finner du her.

2012-11-12, spreeman