TMA4135 Matematikk 4D høsten 2010

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken.

Meldinger

8.8 Oppgaver og et løsningsforslag til dagens kontinunasjonseksamen er tilgjengelig her.
2011-08-08, Marius Thaule