Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4130 [2017-07-21]
torstefi La til 2017h
tma4130 [2018-08-16] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4130:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​louispht|Louis-Philippe Thibault]]+  * [[tma4130:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​kurusche|Kurusch Ebrahimi-Fard]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4130:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​louispht|Louis-Philippe Thibault]]
   * [[tma4130:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eduardor|Eduard Ortega]]   * [[tma4130:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​eduardor|Eduard Ortega]]
   * [[tma4130:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]   * [[tma4130:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​markug|Markus Grasmair]]
2018-08-16, Hallvard Norheim Bø