Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4130:2019h:lecture_plan [2019-11-09]
peterpan [Tabell]
tma4130:2019h:lecture_plan [2019-11-11] (nåværende versjon)
holden
Linje 28: Linje 28:
 ^ 43     | Numerical solution of nonlinear equations ​  ​[[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2019h/​tma4130_h19_lecture_15.pdf|(lecture notes 15)]]   and [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2019h/​tma4130_h19_lecture_16.pdf|(lecture notes 16)]]              | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​NonLinearEquations.pdf|NonlinearEquations.pdf]] ​                                                                                                            | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​NonLinearEquations.ipynb|.ipynb]] ​                                                                                           | ^ 43     | Numerical solution of nonlinear equations ​  ​[[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2019h/​tma4130_h19_lecture_15.pdf|(lecture notes 15)]]   and [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2019h/​tma4130_h19_lecture_16.pdf|(lecture notes 16)]]              | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​NonLinearEquations.pdf|NonlinearEquations.pdf]] ​                                                                                                            | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​NonLinearEquations.ipynb|.ipynb]] ​                                                                                           |
 ^ 44     | Numerical solution of ordinary differential equations {{ :​tma4130:​2019h:​lec21_20191028.pdf |(lecture notes 17)}} and  {{:​tma4130:​2019h:​lec22_20191031.pdf| (lecture notes 18)}}                                                                                  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​ODE.pdf|ODEs.pdf]],​ [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​StiffODE.pdf|StiffODEs.pdf]] ​                                                    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​ODE.ipynb|.ipynb]],​ [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​StiffODE.ipynb|.ipynb]] ​                          | ^ 44     | Numerical solution of ordinary differential equations {{ :​tma4130:​2019h:​lec21_20191028.pdf |(lecture notes 17)}} and  {{:​tma4130:​2019h:​lec22_20191031.pdf| (lecture notes 18)}}                                                                                  | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​ODE.pdf|ODEs.pdf]],​ [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​StiffODE.pdf|StiffODEs.pdf]] ​                                                    | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​ODE.ipynb|.ipynb]],​ [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​StiffODE.ipynb|.ipynb]] ​                          |
-^ 45-46  | Numerical differentiation and numerical solution of partial differential equations [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2019h/​tma4130_h19_lecture_19.pdf|(lecture notes 19)]], {{ :​tma4130:​2019h:​lec24_20191107v2.pdf |(lecture notes 20)}}                | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​PDE.pdf|PDEs.pdf]] ​                                                                                                                                         | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​PDE.ipynb|.ipynb]] ​                                                                                                          |+^ 45-46  | Numerical differentiation and numerical solution of partial differential equations [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2019h/​tma4130_h19_lecture_19.pdf|(lecture notes 19)]], {{ :​tma4130:​2019h:​lec24_20191107v2.pdf |(lecture notes 20)}}, [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4130/​2019h/​tma4130_h19_lecture_21.pdf|(lecture notes 21)]]                | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​PDE.pdf|PDEs.pdf]] ​                                                                                                                                         | [[http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4135/​2018h/​numerics/​PDE.ipynb|.ipynb]] ​                                                                                                          |
 ^ 47     | Revision ​                                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | ^ 47     | Revision ​                                                                                                                                                                                                                                                        ​| ​                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
  
2019-11-09, Ho Cheung Pang