Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4130:2019h:course_info [2019-07-11]
peterpan [Texts]
tma4130:2019h:course_info [2019-10-01] (nåværende versjon)
peterpan [Office hours]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Official Course Description ====== ===== Official Course Description ======
  
-The course description can be found [[http://​www.ntnu.edu/​studies/​courses/​TMA4130/​2017/1#​tab=omEmnet|here]].+The course description can be found [[https://​www.ntnu.edu/​studies/​courses/​TMA4130/#​tab=omEmnet|here]].
  
-===== Information about the lectures ​=====+===== Lectures ​=====
  
  
Linje 23: Linje 23:
 ==== Lecture Schedule ==== ==== Lecture Schedule ====
  
-^  Lecturer ​    ​^ ​ Day       ​^ ​ Time           ​^ ​ Room                                                                                                                                                                                        ^ +^  Lecturer ​    ​^ ​ Day       ​^ ​ Time           ​^ ​ Room                                                                                                                                                                                        ​^ Study Programme ​                                          
-| Helge Holden ​ |  Mondays ​  ​| ​ 12.00 - 14.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=1&​left=10.4010214&​right=10.4053129&​top=63.4169266&​bottom=63.4159832&​sharepoitype=poi&​sharepoi=593&​campusid=1&​campuses=ntnu| ​ F1, IT bygget, sydfløy]] ​ | +| Helge Holden ​ |  Mondays ​  ​| ​ 12.00 - 14.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=1&​left=10.4010214&​right=10.4053129&​top=63.4169266&​bottom=63.4159832&​sharepoitype=poi&​sharepoi=593&​campusid=1&​campuses=ntnu| ​ F1, IT bygget, sydfløy]] ​ | MTING, MTIØT, MTMART, MTNANO, MTPROD, PROSESS- OG STRØM. ​ | 
-| :::           ​| ​ Thursdays |  14.00 - 16.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=1&​left=10.4010214&​right=10.4053129&​top=63.4169266&​bottom=63.4159832&​sharepoitype=poi&​sharepoi=593&​campusid=1&​campuses=ntnu| ​ F1, IT bygget, sydfløy]] ​ |+| :::           ​| ​ Thursdays |  14.00 - 16.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=1&​left=10.4010214&​right=10.4053129&​top=63.4169266&​bottom=63.4159832&​sharepoitype=poi&​sharepoi=593&​campusid=1&​campuses=ntnu| ​ F1, IT bygget, sydfløy]]  ​| :::                                                       |
  
  
 **The first lecture is on Monday, 19th of August, 2019. ** **The first lecture is on Monday, 19th of August, 2019. **
  
-^  Lecturer ​  ​^ ​ Day        ^  Time          ^  Room                                                                                                                                                                                        ^ +^  Lecturer ​  ​^ ​ Day        ^  Time          ^  Room                                                                                                                                                                                        ​^ Study Programme ​                                            
-| Peter Pang  | Wednesdays ​ | 16.00 - 18.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=2&​left=10.3965268&​right=10.4008185&​top=63.4161310&​bottom=63.4151875&​sharepoitype=poi&​sharepoi=195789&​campusid=1&​campuses=ntnu| A2 Handelshøyskolen ]]  | +| Peter Pang  | Wednesdays ​ | 16.00 - 18.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=2&​left=10.3965268&​right=10.4008185&​top=63.4161310&​bottom=63.4151875&​sharepoitype=poi&​sharepoi=195789&​campusid=1&​campuses=ntnu| A2 Handelshøyskolen ]]  | MTBYGG, MTENERG, MTIØT, MTPROD, MSCHEM, TRANSPORT OG GEOM.  | 
-| :::         | Fridays ​    | 08.00 - 10.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=2&​left=10.3965268&​right=10.4008185&​top=63.4161310&​bottom=63.4151875&​sharepoitype=poi&​sharepoi=195789&​campusid=1&​campuses=ntnu| A2 Handelshøyskolen ]]  |+| :::         | Fridays ​    | 08.00 - 10.00  | [[https://​use.mazemap.com/#​v=1&​zlevel=2&​left=10.3965268&​right=10.4008185&​top=63.4161310&​bottom=63.4151875&​sharepoitype=poi&​sharepoi=195789&​campusid=1&​campuses=ntnu| A2 Handelshøyskolen ]]  ​| :::                                                         |
  
  
Linje 49: Linje 49:
 We shall be following //Advanced Engineering Mathematics//​ by Erwin Kreyszig, 10th edition, John Wiley & Sons, 2011. We shall be following //Advanced Engineering Mathematics//​ by Erwin Kreyszig, 10th edition, John Wiley & Sons, 2011.
  
-===== Final exam =====+===== Final Examination ​=====
  
-Date of examination ​to be announced. For information ​about examination regulations and proceedures,​ see [[https://​innsida.ntnu.no/​en/​eksamen|here]]. ​+The date of examination ​is **Monday, the 2nd of December**. For information ​on examination regulations and proceedures,​ see [[https://​innsida.ntnu.no/​en/​eksamen|here]]. ​
2019-07-11, Ho Cheung Pang