TMA4130 Matematikk 4N høsten 2016

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken. Videre informasjon finner du gjennom menyen til venstre.

Meldinger

3.08 Velkommen til TMA4130. Se her for finne ut når kurset starter.
6.08 Første forelesning er tirsdag 23.august kl. 16:15 (MSCHEM, MTING, MTMART, MTNANO, MTPROD) i auditorium R7
6.08 Første forelesning er onsdag 24.august kl. 8:15 (MTBYGG, MTENERG, MTIØT) i auditorium F1
18.08 Lite introduksjon til MATLAB intro_matlab.pdf
26.9 Oppgave 3 i øving 5 ble endret
28.10 Det blir referansegruppe møte den 30 November.
11.11 Øving 13 er lagt ut. Det anbefales at alle gjør den, men den skal bare leveres hvis du mangler én øving. Det blir ikke øvingstimer i uke 47.
15.11 Spørretime den 1st Des. og den 2nd Des. Kl. 14:15-16 i auditorium R1.
15.11 Formelarket til eksamen Først utgave
3.12 Løsningsforslaget skal legge ut snart!
4.12 Løsningsforslag høst 16
2016-12-04, Eduardo Ortega Esparza