Øvinger

Du må ha minst 8 av 12 godkjente øvinger for å få tilgang til eksamen. I ovsys kan du til enhver tid sjekke hvor mange godkjente øvinger du har. Følg med, og ta kontakt med studassen din umiddelbart dersom noe ikke stemmer. Det nytter ikke å bli overrasket ved semesterslutt.

Dersom du ikke ligger inne i øvingssystemet, ta umiddelbart kontakt med din studass. Opplys om navn, linje og brukernavn. Det er helt normalt at noen ikke ligger inne ved semesterstart, da det eneste vi har å gå etter er oppmeldingslister på et bestemt tidspunkt.

Godkjenninger fra tidligere år

Dersom du har godkjent øvingsopplegg som ga tilgang til eksamen i faget et tidligere år, skal du automatisk få tilgang også i år. Dette ligger dog utenfor fagstabens kontroll, så dersom du vil vite hva status er, eller få bekreftet tilgang, må du selv ta kontakt med Studentservice eller lignende.

Innleveringstid- og sted

Levering skjer innen fredag klokken 16:00 den uken den aktuelle øvingen ble veiledet. Man kan enten levere øvingen i bokser merket med gruppenummer i 3. etasje i Lavblokk nord, eller elektronisk på ovsys. Husk å stifte øvingen dersom du leverer skriftlig. Dersom du vil ha grundig retting, merk skriftlig innlevering med "Ønskes rettet", eller velg "Grundig retting" i ovsys. Tidspunkt for veiledningstime og gruppenummer finner man her.

2017-08-23, louispht