I

TMA4130 Matematikk 4N høsten 2011

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken.

Meldinger

20.1 Sensuren er klar. Regler for klage/begrunnelse
19.12 Løsningsforslag til TMA4130, Desember 2011: loesning4n.pdf
12.12 Spørretime Fredag 16.12 er det spørretime i Auditorium S5, kl.12.15-15.
08.12 Informasjon: Eksamenskurs Følgande eksamensett vil bli gjennomgått TMA4135-H09, TMA4122-H08, TMA4130-H08, TMA4130-H09. Videolink finst på: http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Catalog/catalogs/eksamenskurs_matte4_h2011.aspx
5.12 Repetisjonsforelesningar : Haakon Bakka vil gi eksamenskurs i Auditorium F1, kl.9.15-15.00 . 12 desember : numerisk del, 13 desember : Fourier-teori osv
24.11 Siste forelesning er fredag 25 november. Det blir repetisjon av diverse tema frå pensum.
24.11 Oppdatert pensumliste er no lagt ut.
14.11 Auditorium R7 på fredag 11.11 viste seg å vere indisponibelt, og ved ein feil vart ikkje beskjed gitt vidare til Institutt for matematiske fag.Etter ein halv time fann vi ut at Aud.2 var ledig,men då hadde mange gått, så det vart ei veldig amputert forelesning. Og dessutan mangla der teknisk utstyr (lysark m.m). Gå til "Lærebok og notat" i venstre marg og finn to relevante Maple eksempel,om Eulers metode, framlengs (den vanlege) og baklengs, anvendt på system av to diff. likningar i planet.
14.11 Øving 13 er lagt ut. Den vil ikke bli veiledet og kun de som mangler 1 eller 2 øvinger kan levere. Innleveringsfrist er Fredag 25 November, kl 16:00.
07.11 Tirsdag 8.11 blir det først ei 10 minutts oppsummering om iterasjonsmetodar (Gauss-Seidel og Jacobi) for lineære likningsystem. Programmet elles i denne veke er numerisk løysing av ordinære diff. likningar (21.1 og 21.3).
07.11 Øving 12 er lagt ut.
31.10 Øving 11 er lagt ut.
29.10 Tirsdag 1 november vil vi først bruke 25 minutt til ei oppsummering om numerisk integrasjon (§ 19.5), og deretter blir det numerisk lineær-algebra (§20.1- 20.3).
27.10 I avsnittet 19.3 om Interpolasjon er pensum fram til side 804 ved "Equal Spacing:..",og i 19.5 er Gauss integrasjon side 826 ikkje med i pensum.
25.10 I Øving 9, Oppg.5 er problemet å skrive likninga på forma x = g(x), slik at iterasjonen gir konvergens mot ei løysing nær x = 1. Med feil valg av g(x) vil du kunne få divergens eller konvergens mot feil løysing, sjølv om x0 er nær den rette. Du må ha g'(x) mindre enn 1 i absoluttverdi nær den søkte rota for at det skal gå bra. Du vil finne ut at det "opplagte" valg av g(x) fungerer ikkje, så prøv difor å omforme likninga.
24.10 Øving 10 er lagt ut.
17.10 Øving 9 er lagt ut.
17.10 Følgande handskrive notat dekker Kap. 12.6 om løysing av varmelikninga ved hjelp av Fourier-integralet,for funksjonar på heile tallina: varmelikningfourierintegral.pdf
11.10 Øving 8 er lagt ut. Siden den ble lagt ut en dag for sent vil innleveringsfristen bli utsatt med en dag.
04.10 Eldre eksamensoppgåver med løysingsforslag vil bli lagt ut snart.
03.10 Øving 7 er lagt ut.
23.9 Øving 6 er lagt ut.
21.9 Grunnet veldig stor pågang, bes studentene i gruppe 11 heretter møte i det opprinnelig oppsatte rommet B21 hos studass Helene Sundheim.
19.9 Vi avsluttar om Fourier-rekker denne veke, altså fram til §11.7. Men §11.5 går ut. I neste veke blir det resten av kap.11, om Fourier-integralet og Fourier-transform: §11.7 og §11.9, men sidene 524-527 går ut og er ikkje pensum.
16.9 Fint, no har vi fem personar til referansegruppe, ein frå kvart program.
11.9 Vi manglar enno folk til referansegruppa,for programma MTMART, MTIØT, MTENERG.
29.8 Øvingsgruppene er satt opp (se gruppeinndeling). Det er ikke nok studenter for alle øvingsgruppene. Studentene ved de berørte gruppene bes derfor om å benytte seg av følgende veiledningstimer:
- Gruppe 2 møter opp samme sted som gruppe 1 i rom B21.
- Gruppe 5 møter opp samme sted som gruppe 4 i rom S22.
- Gruppe 11 møter opp samme sted som gruppe 12 i rom S22
Dersom dette gir uholdbare arbeidsforhold vil instituttet ansette flere studasser.
25.8 Første øvingsett er no lagt ut. Smågruppene startar opp neste veke.
24.8 Det er også mulig å bruke 10 utg. av læreboka. Øvingane vil uansett bli oppgitt i full tekst.
21.8 Første forelesning blir tirsdag 23. august klokka 14.15 - 16.00 i auditorium F1.
2012-01-20, sydnes