Pensumliste

  • kap. 6.1 - 6.7 : Laplace-transformasjon.
  • kap. 11.1 - 11.4, 11.6 - 11.7, 11.9 (fram til "DFT", s. 524) : Fourier-rekker, Fourier-integral og Fourier-transformasjon.
  • kap. 12.1 - 12.6 : Partielle differensiallikningar.
  • kap. 19.1 - 19.3 (fram til Equal Spacing,s. 804), 19.5 (fram til Adaptive integration, s. 824) : Generelle numeriske metodar.
  • kap. 20.1 - 20.3 : Numerisk lineær algebra.
  • kap. 21.1 (unntatt RKF-metodar, s. 893), 21.3 (unntatt RKN-metodar,s. 906) 21.4 (unntatt ADI-metoden, s. 914), 21.6 : Numeriske metodar for ordinære og partielle differensiallikningar.
  • Alle øvingar er pensum

Lærebok er Advanced Engineering Mathematics av Erwin Kreyszig, 9. utgåve, og pensumlista refererer til denne boka.

2011-11-24, Eldar Straume