Øvinger


Hjemmeøvingene kunngjøres hver mandag en uke før veiledning. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene og levers inn i 3. etg i nordre lavblokk. Innleveringsfrist er to dager etter veiledningstimen kl 1600. For de som har øvingstimer på torsdager blir det innlevering påfølgende mandag kl 1600.

Det blir i alt 12 ordinære hjemmeøvinger, hvorav minst 8 av 12 må være godkjent for å få adgang til eksamen. Øvinger levert etter innleveringsfristen blir ikke godkjent.

Dere kan sjekke antall godkjente øvinger her: http://www.math.ntnu.no/ovsys/?db=TMA4130-H2011

2013-07-10, Eldar Straume