Lærebok og notat

Lærebok:
Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9. utgåve. Men 10. utgåve kan også brukast.

Diverse notat:

Notat om varmelikninga og Fourier-integralet : varmelikningfourierintegral.pdf

Eksempel i numerikk med bruk av Maple:

2011-11-17, Eldar Straume