Framdriftsplan

Dette er ein foreløpig plan, men kan bli litt endra seinare.

Veke Avsnitt Tema
34 6.1 og 6.2Laplacetransformasjon
35 6.3-6.5 Laplacetransformasjon
36 6.6, 6.7 og 11.1,11.2 Laplacetransformasjon, Fourierrekker
37 11.2, 11.3Fourierrekker
38 11.4, 11.6Fourierrekker
39 11.7, 11.9 Fourierintegral, Fouriertransformasjon
40 11.9, 12.1,12.2-12.4 Partielle differensiallikningar
41 12.5 og 12.6 Partielle differensiallikningar
42 12.6, 19.1-19.2 Partielle differensiallikningar, numerikkintro, løysing ved iterasjonar
43 Notat, 19.3 (+ notat), 19.5 Newtons metode for system, interpolasjon, integrasjon og derivasjon
44 20.1-20.3 Numerisk lineæralgebra
45 21.1, 21.3 Numeriske metodar for difflikninger
46 21.3-21.4, 21.6 Numeriske metodar for difflikningar
47 Repetisjon
2011-10-31, Eldar Straume